Plataforma de càrrega diploris

Es tracta d'un vehicle ferroviari consistent en plataforma de càrrega diploris amb laterals, frontal i posterior abatibles que facilita la càrrega i descàrrega del material. Està construïda amb un xassís reforçat i totes les seves unions són cargolades donant més flexibilitat al conjunt. Disposa d'escales d'accés en ambdós laterals i d'un sistema d'il·luminació de treball que és controlat mitjançant comandament en un dels seus laterals. Compta amb un sistema de frenat de doble efecte compost per quatre actuadors i vàlvula de control de càrrega que controla en tot moment la potència de frenada en funció de la càrrega transportada.

Característiques

Massa màxima autoritzada: 14.500 kg.
Tara del vehicle: 4.500 Kg.
Càrrega màxima: 10.000 kg.
Longitud total: 8.020 mm.
Amplada total: 2.550 mm .
Amples de circulació: 1.435 / 1.668 mm.

Més informació
Multicambio Robles
987310112