Diploris tractor Kubota

Es tracta d'un vehicle ferroviari tractor KUBOTA a què se li ha instal·lat un equip diplori de 18Tm format per dos eixos ajustar a tres amples de via de forma senzilla i sense necessitat de desmuntar rodes, el diplori és accionat des dels comandaments de la cabina. Es disposa d'un sistema d'il·luminació de treball que és controlat mitjançant comandament a la cabina. Munta rodes de 300 mm de diàmetre podent-col·locar altres diàmetres segons necessitats del client.

Característiques

Pressió màxima de treball: 200 bar
Pes total: 8.200 Kg.
Tara del vehicle: 3.580 Kg.
Longitud total: 4.795 mm.
Amplada total: 2.320 mm .
Distància entre eixos: 4.000 mm.
Amples de circulació: 1.000 / 1.435 / 1.668 mm.

Més informació
Multicambio Robles
987310112