Retroexcavadora amb Diploris

Es tracta d'un vehicle ferroviari retroexcavadora JCB a què se li ha instal·lat un equip diplori de 6Tm format per un conjunt de quatre rodes ajustar a dos amples de via de forma senzilla i sense necessitat de desmuntar rodes, aquest equip està concebut exclusivament per al guiat del vehicle i és accionat des dels comandaments de la cabina. L'equip incorpora un acumulador per a l'absorció de vibracions i cops així com un conjunt de sensors que eviten interferir el gàlib de la infraestructura. Es disposa d'un sistema d'il·luminació de treball que és controlat mitjançant comandament a la cabina. Munta rodes de 270 mm de diàmetre podent-col·locar altres diàmetres segons necessitats del client.

Característiques

Pressió màxima de treball: 180 bar
Pes total: 8.000 Kg.
Longitud total: 7.340 mm.
Amplada total: 5.850 mm.
Distància entre eixos: 2.370 mm .
Amples de circulació: 1.435 / 1.668 mm.

Més informació
Multicambio Robles
987310112