Diploris para máquina perforadora Komatsu

Es tracta d'un vehicle ferroviari perforadora TESCAR CF4 a la qual se li ha instal·lat un equip diplori de 18Tm format per dos eixos ajustar a tres amples de via de forma senzilla i sense necessitat de desmuntar rodes, el diplori és accionat mitjançant radiomando . El sistema es troba dissenyat per poder treballar de forma simultània amb el porta eines de la màquina i disposa d'un sistema d'il·luminació de treball que és controlat mitjançant comandament a la cabina. Munta rodes de 300 mm de diàmetre podent-col·locar altres diàmetres segons necessitats del client. S'ha incorporat un conjunt de quatre potes estabilitzadores extensibles per dotar de més estabilitat a la màquina.

Característiques

Pressió màxima de treball: 200 bar
Pes total: 12.000 Kg.
Longitud total: 7.287 mm.
Amplada total: 2.550 mm.
Distància entre eixos: 4.000 mm .
Amples de circulació: 1.000 / 1.435 / 1.668 mm.

Més informació
Multicambio Robles
987310112