Diploris Mercedes Axor

Es tracta d'un vehicle ferroviari a què se li ha instal·lat un equip diplori de 18Tm format per dos eixos ajustar a tres amples de via de forma senzilla i sense necessitat de desmuntar rodes, el diplori és accionat mitjançant ràdio comandament. El sistema compta amb sensors de posició dels eixos, bomba manual per a la seva recollida en cas d'avaria i disposa d'un sistema d'il·luminació de treball que és controlat mitjançant comandament a la cabina. Munta rodes de 400 mm de diàmetre podent-col·locar altres diàmetres segons necessitats del client. El vehicle ferroviari ha estat carrossat amb caixa fixa amb laterals d'alumini abatibles, castellet i grua FASSI F130A.25.

Característiques

Pressió màxima de treball: 200 bar
Pes total: 14.700 Kg.
Tara del vehicle: 13.440 Kg.
Longitud total: 7.287 mm.
Amplada total: 2.550 mm .
Distància entre eixos: 4.200 mm.
Amples de circulació: 1.000 / 1.435 / 1.668 mm.

Més informació
Multicambio Robles
987310112