Diploris · Vehicle Ferroviari

Es tracta d'un vehicle ferroviari Iveco Stralis al qual se li ha instal·lat un equip diplori de 18 Tm format per dos eixos que s'ajusten a dos amples de via de forma senzilla i sense necessitat de desmuntar rodes, el diplori és accionat mitjançant comandament a cabina. El sistema compta amb sensors de posició dels eixos i disposa d'un sistema d'il·luminació de treball que és controlat mitjançant comandament a la cabina. El camió munta rodes de 400 mm de diàmetre podent-col·locar altres diàmetres segons necessitats del client. El vehicle ha estat carrossat amb caixa fixa amb laterals d'alumini abatibles per a la incorporació d'un dipòsit i una passarel·la per a realitzar treballs fitosanitaris.

Característiques

Pressió màxima de treball: 200 bar
Pes total: 17.500 Kg.
Tara del vehicle: 9.205 Kg.
Longitud total: 7.710 mm.
Amplada total: 2.550 mm .
Distància entre eixos: 4.500 mm.
Amples de circulació: 1.435 / 1.668 mm.

Més informació
Multicambio Robles
987310112