TALLERS ROBLES , en funció de les necessitats dels seus clients, realitza treballs d'adaptació de vehicles, fabricació d'equips i manteniment de maquinària auxiliar de via, des de vehicles bimodals fins a vehicles especials i plataformes, realitzant aquestes activitats en tot tipus d'equips diploris .

Característiques

  • Adaptació de vehicles per a convertir-los en diploris o equips ferroviaris.
  • Diploris per a tot tipus d'ample de vies.
  • Servei de manteniment integral del vehicle equipat amb diplori.
  • Legalització i homologació com a vehicle polivalent.
  • Marcat CE.

Més informació
Multicambio Robles
987310112